Hoornloze stieren

Mogelijke vererving bij inzet hoornloze stieren

Wat gebeurt er bij de inzet van hoornloze stieren?


In de praktijk zullen heterozygote stieren (Pp) gebruikt worden op meestal gehoornde koeien (pp). 50 % van de kalveren hieruit wordt hoornloos geboren, de andere helft is gehoornd. Als een homozygote stier wordt gebruikt zal 100 % van de kalveren hoornloos zijn (Pp).

Meer uitleg vindt u in de tekening.