Begrippen

Relatieve fokwaarden
Op aanbeveling van het Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS), voordien Duitse Holstein stamboek (DHV), worden de stieren in de Duitse fokwaardeschatting volgens een totaalfokwaarde RZG gerangschikt. De RZG neemt melkproductie en functionele kenmerken naar gelang hun economisch relevantie mee. Zowel de totaal fokwaarde als de deelfokwaarden RZM, RZE, RZS, RZN, RZR en RZKm worden op een schaal gepubliceerd met 100 als gemiddelde en een standaardafwijking van 12 punten.

In 2014 werd de fokwaardeschatting met de fokwaarde RZRobot uitgebreid. Deze is net als de RZfit een aparte fokwaarde en is ontworpen om makkelijk stieren te kunnen selecteren die geschikt zijn voor gebruik op bedrijven met een automatisch melksysteem.

In April 2019 wordt de RZGesund ingevoerd en vormt een gezondheidsfokwaarde, die de belangrijkste gezondheidskenmerken omvat. Ook de RZGesund is, net als de RZRobot een zelfstandige fokwaarde.

RZG Relatieve Totaal Fokwaarde

Fokwaarde melkproductie (RZM)

45%

Fokwaarde levensduur (RZN)

20%

Fokwaarde exterieur (RZE)

15%

Fokwaarde vruchtbaarheid (RZR)

10%

Fokwaarde uiergezondheid (RZS)

7%

Fokwaarde afkalfkenmerken (RZKm)

3%

RZM Relatieve Fokwaarde Melk

Eiwit kg

67%

Vet kg

33%


De RZM dient als selectie index en wordt als samengestelde fokwaarde voor melkproductie gedefinieerd.

RZN Relatieve Fokwaarde Levensduur
Vanaf april 2018 wordt de fokwaarde levensduur RZN geschat d.m.v. 9 aanhoudingsfokwaarden die op hun beurt 9 periodes weerspiegelen. Van de eerste tot en met de 3e afkalving worden deze 3 lactaties in elk 3 periodes verdeeld. Zo zijn al reëele afvoercijfers op de 50e dag van de eerste lactatie – het einde van de eerste periode- beschikbaar. Daarmee krijgen alle stieren al gelijktijdig met de eerste dochtergeteste fokwaarden voor productie /celgetal ook een eerste levensduurfokwaarde op basis van dochterinformatie. Gelijk aan andere relatieve fokwaarden wordt een RZN voor KI stieren gepubliceerd als hij dieren op minimaal 10 bedrijven heeft.

RZR Relatieve Fokwaarde Vruchtbaarheid

Relatieve fokwaarde conceptie (KON)

75%

Interval afkalven -1e inseminatie

25%


De relatieve fokwaarde vruchtbaarheid wordt berekend uit de fokwaarde conceptie en interval afkalven/1e inseminatie. De fokwaarde conceptie bestaat uit de volgende vier kenmerken:
NRR (NRr/NRk): Het non return percentage voor pinken en dat van koeien wordt apart berekend. Er wordt bekeken of er 56 dagen na de eerste inseminatie een tweede inseminatie plaats vindt.
VZ (VZr/VZk): beschrijft de tijd tussen de eerste en de laatste (succesvolle) inseminatie in dagen. Ook deze wordt apart voor koeien en voor pinken berekend.

RZS Relatieve Fokwaarde Celgetal
De celgetal gegevens uit de melkcontrole worden als kenmerk voor de fokwaardeschatting van het somatische celgetal gebruikt. Waarden boven de RZS 100 zijn gunstig, ze staan voor een lager celgetal.

RZE Relatieve Fokwaarde Exterieur

Melktype

10%

Frame

20%

Beenwerk

30%

Uier

40%


De deelfokwaarden voor melktype, frame, beenwerk en uier worden uit de betreffende fokwaarden samengesteld en tot de RZE gevoegd.

RZD Relatieve Fokwaarde Melkbaarheid

Gemeten melkstroom (kg/min)

50%

Score door veehouder (snel/normaal/langzaam)

50%


In de RZD worden de gemeten melkstroom en de score door de veehouder meegenomen.

RZKm Relatieve Fokwaarde afkalfeigenschappen van dochters (maternaal afkalfgemak)

Afkalfeigenschappen van dochters

50%

Doodgeboorten bij de dochters

50%

RZKd Relatieve Fokwaarde Geboorteverloop (direct geboorteverloop)

Geboorteverloop van de kalveren van een stier

50%

Doodgeboorten van de kalveren van een stier

50%


Het bijzondere van de RZKd ligt daarin, dat de fokwaarde overwegend op de eerste afkalving is gebaseerd.

 RZRobot Relatieve fokwaarde robotgeschiktheid

Melkbaarheid (RZD) (moet ≥ 94 zijn)

20%

Celgetal (RZS)

15%

Beenwerk

15%

Speenplaatsing achter (moet ≤ 106 zijn)

20%

Speenlengte (moet ≥ 94 zijn)

20%

Uier

10%


De RZRobot is alleen gepubliceerd als hij boven de 100 ligt.

RZGesund
Vanaf april 2019 wordt voor elke stier de nieuwe fokwaarde RZGesund gepubliceerd, bestaande uit de vier samengestelde fokwaarden RZEuterfit, RZKlaue, RZRepro en RZMetabol.

RZEuterfit

40%

RZKlaue

30%

RZRepro

20%

RZMetabol

10%

 
RZcalfhealth

In addition to the new health breeding values and the already existing breeding value for stillbirths, it is now possible to develop a breeding value for the fitness and vitality of calves in the rearing period on the basis of the comprehensive data basis. Based on the data of approximately 8 million female calves born since 2006, the new RZcalfhealth describes the genetic ability to survive the rearing period from day 2 to 15 months of age. Only female calves are considered here as male calves usually are sold to fattening farms with 14 days of age. As losses within the different age segments are caused by different diseases, a distinction is made in the estimation model between five age segments (days 3-14, 15-60, 61-120, 121-200, 201-458). The RZcalfhealth is shown on the usual relative scale with an average of 100 and a genetic spread of 12. The reliability of the pure genomic RZcalfhealth is 51 %.

Afkortingen

aAa

Triple-A Code by Weeks® Animal Analysis

Triple-A Code door Weeks® Animal Analysis

Betr.

Anzahl Betriebe

Aantal bedrijven

BLC

BLAD-Träger

BLAD drager

BLF

BLAD-frei

BLAD vrij

BYC

Brachyspina-Träger

Brachyspina drager

BYF

Brachyspina-frei

Brachyspina vrij

CVC

CVM-Träger

CVM drager

CVF

CVM-frei

CVM vrij

DN

Doppelnutzung Milch und Fleisch

Dubbeldoel

ET

aus Embroytransfer

Uit embryo transplantatie

EX

exzellent

Excellent

geb.

Geburtsdatum

Geboortedatum

GP

good plus

Good plus

HB-Nr.

Herdbuchnummer

Stamboeknummer

La

Laktation

Lactatie

P

phänotypisch hornlos

Fenotypisch hoornloos

PP

homozygot hornlos

Homozygoot hoornloos

Pp

heterozygot hornlos

Heterozygous hoornloos

PP*

homozygot hornlos getestet

getest homozygoot hoornloos

Pp*

heterozygot hornlos getestet

Getest heterozygoot hoornloos

PS

Wackelhörner

Wackelhoorntjes

RDC

Rotfaktor

Roodfactor

Si. %

Sicherheit der Zuchtwerte in %

Betrouwbaarheid fokwaarde in %

Tö.

Anzahl Töchter

Aantal dochters

VG

very good

Very good

VRC

VRC-Träger

VRC drager

RZF Relatieve fokwaarde Vlees

Maternale fokwaarde

40%

Fokwaarde voor dagelijkse groei tot 365 dagen

40%

Fokwaarde voor bespiering op de 365e levensdag

20%

Afkortingen for Vleesrassen

B

Bemuskelung

Bespiering

EL

Eigenleistung

Eigenprestatie

geb.

Geburtsdatum

Geboortedatum

GGE

Geburtsgewicht

Geboortegewicht

GV

Geburtsverlauf

Geboortegemak

HB-Nr.

Herdbuchnummer

Stamboeknummer

Index

Körindex

Index van stamboek

KZW

Körzuchtwert

Keurfokwaarde

P

phänotypisch hornlos

Fenotypisch hoornloos

PP

homozygot hornlos

Homozygoot hoornloos

Pp

heterozygot hornlos

Heterozygoot hoornloos

PP*

homozygot hornlos getestet

Getest homozygoot hoornloos

Pp*

heterozygot hornlos getestet

Getest heterozygoot hoornloos

PS

Wackelhörner

Wackelhoorntjes

RZF

Relativ-Zuchtwert Fleisch

Relatieve fokwaarde vlees

RZFK

Relativ-Zuchtwert Fleisch (Kreuzung)

Relatieve fokwaarde vlees (kruising)

S

Skelett

Skelet

Si. %

Sicherheit der Zuchtwerte in %

Betrouwbaarheid fokwaarde in %

T

Typ

Type

TZ

Tägliche Zunahme

Dagelijkse groei

Stierencatalogus 2019/2020

GGI-SPERMEX GmbH – Uw bron van topgenetica voor uw koeien!

Nieuw opgericht uit de twee grootste Duitse exportorganisaties GGI (German Genetics International GmbH) en SPERMEX GmbH is GGI-SPERMEX GmbH op 1 juli 2018 gestart en vertegenwoordigt 13 Duitse fokkerij- en ki organisaties op de internationale markt voor rundergenetica.

Na de samenvoeging tot GGI-SPERMEX blijven beide vestigingen in Noord- en Zuid Duitsland actief. GGI-SPERMEX biedt naast een unieke productreeks uit heel Duitsland ervaring, know-how en een groot aanbod genetica uit de wereldwijd grootste geregistreerde fokpopulaties.

Hieruit stamt een uniek aanbod stieren dat naast de kernrassen Holstein, Red Holstein, Fleckvieh en Braunvieh bovendien meer dan 20 andere melk-, dubbeldoel- en vleesrassen omvat zoals o.a. Angler, Jersey en MRIJ. Samen met onze internationale partners biedt GGI-Spermex fokkers wereldwijd toegang tot het complete potentieel van de Duitse rundveefokkerij.

Het pakket van GGI-SPERMEX weerspiegelt duidelijk de Duitse fokkerijfilosofie. Deze omvat naast een hoge productie met goede gehalten een goed exterieur met sterk beenwerk en functionele gezonde uiers, alsmede een hoge vruchtbaarheid en lange levensduur. Doel is een economische, gezonde en probleemloze koe die over meerdere lactaties onder uiteenlopende omstandigheden hoge producties volbrengt.

GGI-SPERMEX pesenteert met trots de nieuwe catalogus van 2018 voor Holstein en Red Holstein. Als u geïnteresseerd bent in Fleckvieh en Braunvieh, is een aparte catalogus voor deze rassen beschikbaar. Neem hiervoor contact op met GGI-Spermex of onze internationale lokale partners.

PDF version