Organisatie

In Duitsland zijn momenteel 11 lokale fokkerijorganisaties bij de Holstein en Red Holstein fokkerij betrokken. GGI German Genetics International GmbH neemt daarbij voor 7 organisaties de vermarkting naar het buitenland voor haar rekening.

Slagkrachtige organisaties

Gedurende de afgelopen jaren hebben de meeste stamboek- en KI organisaties hun krachten gebundeld en verenigen nu stamboektaken, fokprogramma, KI en vermarkting in hun dienstenpakket. Daarboven hebben de GGI leden zich in de slagkrachtige samenwerkingsverbanden TOPQ en NOG (Nord-Ost Genetic GmbH & Co KG) verenigd. Om de efficiëntie van het fokprogramma te vergroten voeren de partners samen het fokprogramma. Verder werken de partners nauw samen op het gebied voor onderzoek, ontwikkeling en wetenschappelijke analyse van de fokprogramma’s, waaronder de samenwerking binnen de vereniging Biotechnologie e.V.

Duitse Holstein stamboek DHV als coördinator

Het Duitse Holstein stamboek DHV is de koepelorganisatie van de georganiseerde Holstein fokkerij. Tot de hoofdtaken van DHV horen de harmonisering van de werkmethoden van de aangesloten organisaties, het vastleggen van het fokdoel en het organiseren van de Nationale keuringen en veilingen, PR werk en vertegenwoordiging van de Duitse Holsteinfokkerij in het buitenland. DHV is bovendien het eerste aanspreekpunt in de data-uitwisseling met buitenlandse stamboeken. Een belangrijke taak is ook het verzamelen van de exterieurdata voor de fokwaarde schatting. Hiervoor stelt DHV de richtlijnen op, instrueert inspecteurs bij haar leden en bewaakt de datakwaliteit.

Arbeitsgemeinschaft Duitse Rundveefokkers e.V. (ADR)

De ADR is de koepelorganisaties van de georganiseerde rundveefokkerij in Duitsland en vertegenwoordigt de hele branche op het nationale en internationale vlak. Via de koepelorganisatie van de verschillende rundveerassen en het Duitse vereniging voor productie en kwaliteitsonderzoek (DLQ) zijn de stamboeken, de KI’s, de ET organisaties, melkcontroleverenigingen en het rekencentrum bij de ADR aangesloten, oftewel de totale georganiseerde rundveefokkerij in Duitsland. Met bijna 12,7 miljoen runderen op 158.000 bedrijven is Duitsland één van de grootste producenten van melk en rundvlees in de Europese Unie. Het werk van de ADR dient alle inspanningen ter verbetering van fokkerij, houderij, KI en ET van- en bij rundvee en de verwaarding van de voortgekomen producten. Daarbij wordt binnen de Duitse rundveefokkerij sterk gelet op kenmerken als robuustheid, gezondheid en vruchtbaarheid.

Onafhankelijke melkcontrole

De 12 Duitse regionale melkcontrole verenigingen werken onafhankelijk van de fok- en KI bedrijven en bieden daarmee de beste garantie voor een objectieve dataverzameling. Van meer dan 88% van de alle Duitse koeien wordt zo binnen de maandelijkse melkcontrole data verzameld volgens standaard vastgelegde procedures. De melkcontrole dichtheid in Duitsland is daarmee in geen ander land ter wereld zo hoog. Uitgebreide kwaliteitsborgingsystemen bezorgen deze nationale melkproductieregistratie een wereldwijd leidende positie.

De onafhankelijke melkcontrole organisaties garanderen een betrouwbare gegevensverzameling.

Foto: Peter Hensch
Foto: Peter Hensch

Centrale fokwaarde schatting onder staatstoezicht

De fokwaarde schatting in Duitsland staat onder toezicht van de staat. In opdracht van de fokkerijorganisaties voert het rekencentrum Verenigde Informatiesystemen Dierhouderij (VIT) de nationale fokwaarde schatting uit voor de rassen Holstein, Red Holstein, Angler, Jersey, Roodbont dubbeldoel en het oude zwartbonte dubbeldoel (DSN). Bij VIT komen alle data van de Holstein fokkerij tezamen. Bovendien zorgt VIT voor een optimale datakoppeling en online beschikbaarheid van alle organisaties in de Holstein fokkerij.