Fokprogramma’s

De Duitse Holstein fokkerij kenmerkt zich door zeer veelzijdige fokprogramma’s met verschillende zwaartepunten. Daardoor wordt niet alleen breed aanbod gegarandeerd, maar ook een grote variatie aan bloedlijnen.

Verenigd Oostfriese Stamboekfokkers eG (VOST): Bewezen koefamilies en hoge betrouwbaarheid

Het open fokprogramma van VOST benut de beste Holsteins wereldwijd en selecteert volgens eigen onafhankelijke manier. Voorop staan duurzame, diepe koefamilies als basis voor een succesvolle genetische vooruitgang. Het hoofdgebied waaruit geselecteerd wordt omvat de Europese regio’s langs de Noordzeekust, van de Franse Bretagne in het zuiden tot aan Denemarken in het Noorden. Bijzondere nadruk ligt op het Oostfriese fokgebied met haar diepe, traditionele en over generaties ontwikkelde koefamilies. Doel zijn duurzame gezonde koeien met best exterieur. Jaarlijks worden zo’n 45-50 Holsteinstieren en zo’n 2 tot 3 Red Holstein stieren ingezet. Succesvolle stieren van de afgelopen decennia zijn Lukas, Minister, Black, Bob, Lentini RF, Louvre, Lasso, Derby, Emil 2, Eleve, Jardin en Jerudo.

KI Station Georgsheil

NOG Nord-Ost Genetic GmbH & Co KG (NOG: RBB, RinderAllianz, MAR en RSH)

ET- pinkenstal in Nückel

De samenwerkende partijen binnen NOG besloten om vanaf 1 juli 2012 hun fokprogramma’s samen te voegen.

Kernpunten van de afspraken zijn de gezamenlijke selectie van geschikte genetica, de verhoogde inzet van moderne biotechnologie en de effectieve benutting van de topstieren door een verhoogde sperma uitwisseling en aanpassing van het bestand fokstieren van de partners. Het selectiewerk binnen het eigen fokgebied van de NOG partners wordt volgens uniforme selectiecriteria door de betreffende KI uitgevoerd. De embryo- en stiercontracten voor fokkers in het thuisland worden hiervoor steeds verder geharmoniseerd. De coördinatie van de fokprogramma’s binnen NOG biedt de mogelijkheid nationaal en internationaal de beste pinken en koeien voor de paringen uit te kiezen. Toppinken met hoge genomic fokwaarden worden in het ET station in Nückel intensief foktechnisch benut. Het selectiewerk buiten het NOG fokgebied wordt binnen NOG gecoördineerd en door de betreffende sire analisten voor alle NOG partners uitgevoerd. Alle voor aankoop uitgezochte jonge stieren worden naar gelang behoefte opgedeeld onder de NOG partners en worden hun eigendom. Ook de voormalige NOG stieren worden opgedeeld over de partners, waardoor NOG zelf in de toekomst geen stieren meer bezit. Door de selectie van stieren d.m.v. een gemeenschappelijke lijst kan de aankoop qua kwaliteit en bloedspreiding geoptimaliseerd worden.
 
Het al jarenlange bestaande uitwisselingsprogramma van stieren garandeert fokkers in alle NOG fokgebieden de beschikking over stieren van alle NOG partners: een belangrijke voorwaarde voor een breed gebruik van de beste genetica. Met de genoemde maatregelen kunnen de NOG partners de efficiëntie van hun selectiewerk verhogen, kosten verlagen en hun leden een kwalitatief beter pakket aanbieden met zowel genomics- als dochtergeteste stieren

TopQ (LTR, RUW, ZBH): zoeken naar topgenetica over de hele wereld

TopQ is een samenwerking van de drie GGI leden LTR (Landesverband Thüringer Rinderzüchter), RUW (Rinder-Union West eG) en ZBH ( Zucht und Besamungsunion Hessen eG). TopQ werd opgericht met als doel de aangesloten melkveebedrijven continu een pakket te kunnen aanbieden met Holstein- en Red Holstein stieren. De basis hiervoor is een consequent fokprogramma welke tot en van de grootste wereldwijd telt. Jaarlijks worden in TOPQ verband ongeveer 2.000 Holstein- en zo’n 1.000 Red Holstein stieren genomisch onderzocht. Daarbij wordt zowel aan vaders- als moederskant de totale bandbreedte van de internationale topfokkerij benut. De drie sire analisten werken samen aan de selectie. Door de opdeling van Duitsland en de wereldwijd belangrijkste geneticalanden over de sire-analysten wordt de selectie intensiteit verhoogd. Voor de selectie van stiervaders wordt de wereldwijde Holsteinpopulatie regelmatig geanalyseerd en met behulp van de meest actuele fokwaarden een keus gemaakt. Aan de vrouwelijke kant worden eveneens uit de wereldwijde Holstein vijver uitzonderlijke stiermoeders geselecteerd. De selectie vervolgd met de modernst beschikbare hulpmiddelen op basis van genomische en conventionele fokwaarden en alle beschikbare productiedata. Stierkalveren die in aanmerking komen worden genomisch onderzocht en op basis van hun genomics fokwaarde en hun conventionele fokwaarde geselecteerd. De selectie van de wereldwijd genomisch onderzochte jonge stieren gebeurt op basis van de Duitse RZG. De uitgezochte stieren moeten tot de absolute top van de populatie horen en over goede allround kwaliteiten en zo mogelijk een outcross bloedvoering beschikken. Aangekochte stieren worden volgens verdeeld over de drie TOPQ leden-KI’s. Uit dit intensieve fokprogramma kwamen stieren als Mascol, Gibor, Tableau, Elburn RF en Goldday, alsmede hoge genomic stieren als Lexington, Big Point, Sundance en Label P.

Duitse Holstein show 2013
Zimpall dochter Zara