Fokdoel

Duitse Holsteins in de fokrichtingen zwart- en roodbont worden op een hoge levensproductie gefokt. Doel is een economische melktypische productiekoe die dankzij een goede gezondheid, robuustheid en vruchtbaarheid over vele lactaties presteert en een goede ontwikkeling laat zien met een grote voeropnamecapaciteit en optimale voerefficiëntie. Voor het samengestelde kenmerk melkproductie wordt een genetisch potentieel van 10.000kg met 4% vet en 3,50% eiwit nagestreefd om levensproducties van meer dan 40.000kg te realiseren.

Volwassen koeien zouden een kruishoogte van 145 tot 156 meter met een gewicht van 650-750kg kunnen bereiken. Hun lichaamsbouw en bewegingsapparaat, waaronder sterk beenwerk, moeten bestand zijn tegen de eisen die een hoge productie stelt, en een lange levensduur kunnen garanderen. Bovendien wordt een gezond en goed melkbaar uier verlangt, dat qua kwaliteit en functionaliteit hoge dagproducties over vele lactaties mogelijk maakt en aan de eisen van moderne melksystemen voldoet. Via vaderskant garandeert de Duitse Holsteinfokkerij, met haar sinds 1997 ingevoerde totaal Index RZG, een afgewogen fokkerij op de economische als gezondheid technisch relevante kenmerken melkproductie, exterieur, uiergezondheid, functionele levensduur en reproductie. De totaal fokwaarde omvat een veelvoud aan informatie en biedt fokkers een rangorde voor stieren waarin niet alleen productie maar ook de functionele kenmerken naar gelang hun economisch belang worden ingewogen.