GGI-SPERMEX Potentiaal

1. Indrukwekkend potentieel

 • Meer dan 1.600.000 geregistreerde Holsteins – en meer dan 150.000 geregistreerde Red Holstein koeien
 • Meer dan 750.000 geregistreerde Fleckvieh koeien en meer dan 130.000 geregistreerde Brown Swiss koeien
 • Grootste Holstein fokpopulatie wereldwijd
 • Grootste Red-Holstein fokpopulatie wereldwijd
 • Bewezen koefamliles met diepe pedigrees
 • Veel verschillende bloedlijnen
 • Een van de oudste Holstein stamboeken ter wereld (1878) met data van ruim 7.000.000 dieren in totaal
 • Een nationaal en internationaal opererend fokprogramma
 • De grootste en meest veelzijdige referentiepopulatie ter wereld, bestaande uit meer dan 38.000 betrouwbare dochtergeteste stieren en 150.000 koeien
 • Een wereldwijd erkende schattingsmethode voor de genomicsfokwaarden met succesvolle validatie in de praktijk
 • Zeer hoge selectieintensiteit uit jaarlijks 10.000 onderzochte jonge stieren

2. Uitgebalanceerd fokdoel

Melkproductie met uitstekende gehalten
minimaal 10.000 kg melk met 4,00% vet en 3,50% eiwit
 
Optimale ranking van fokstieren op totaalfokwaarde (RZG)
De RZG neemt melkproductie en functioneel kenmerken overeenkomstig hun economische waarde mee.

3. Betrouwbare data en fokwaarden

Hoge nauwkeurigheid bij dierregistratie en melkcontrole
Alle dieren in een veestapel krijgen direct na de geboorte een runderpas en worden centraal verwerkt. Staats gecontroleerde en zelfstandige melkcontrole organisaties en een onafhankelijk rekencentrum garanderen correcte dataverzameling en fokwaarden.

Ideale test omstandigheden voor dochterfokwaarden
Proefstierdochters worden onder diverse huisvestings- en managementomstandigheden gehouden, in zowel gezinsbedrijven als bedrijven met meer dan 1.000 koeien. Dit garandeert representatieve en betrouwbare data.

Leidende klassieke fokwaarden
Het onafhankelijke rekencentrum (VIT) zet maatstaven in de fokwaardeschatting. Duitsland heeft als eerste land wereldwijd het testdagmodel ingevoerd. Bovendien was Duitsland toonaangevend in de fokwaardeschatting voor alle economisch belangrijke secundaire kenmerken op basis van volledige dataverzameling. De samenstelling van de RZG zet internationale maatstaven voor de moderne fokkerij van melkkoeien.

Betrouwbare genomicsfokwaarden
Duitsland is leidend op het gebied van genomicsfokwaarden. De Duitse genomics cijfers zijn gebaseerd op de grootste beschikbare referentiepopulatie. Duitsland was tevens het eerste land dat verschillende hoge polygene kenmerken invoerde voor meerdere kenmerken. Samen met de paternale afstammingsindex in plaats van de overschatte oudergemiddelde zijn Duitse genomisch verbeterde fokwaarden realistischer.